Ranking SSA Open, aktualizuje się automatycznie
w każdy poniedziałek o godz. 12.00:

http://bo5.pl/ranking/ssa/

Rankingi SSA  40+ / 50+ dostępne na stronie:

www.squashmasters.szczecin.pl

ROZGRYWKI